Đăng ký sản phẩm

Đăng kí bảo hành

Hầu hết các sản phẩm của Savaria đều được bảo hành 36 tháng, bao gồm chi phí thay thế cho các bộ phận bị lỗi. Bảo hành Savaria được quản lý bởi đại lý ban đầu đã thực hiện lắp đặt sản phẩm và do đó, mọi yêu cầu bảo hành phải được thực hiện thông qua đại lý đó. Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo hành  để biết thêm chi tiết.

Quan trọng!

Để kích hoạt bảo hành, vui lòng đăng ký sản phẩm Savaria của bạn bằng cách điền thông tin vào mẫu này.